Kubko a rečové cvičenia

Type
Book
Authors
Galewska-Kustra ( Marta )
 
ISBN 13
9788055174020 
Category
SK 0-5  [ Browse Items ]
Publication Year
2020 
Publisher
Ikar, Slovakia (Slovak Republic) 
Description
Kniha pre malých čitateľov, ich rodičov, starých rodičov aj logopédov, ktorá patrí do každej knižnice.

Tretia časť Kubkových dobrodružstiev sa zameriava na rozširovanie slovnej zásoby dieťaťa, tvorbu čoraz zložitejších viet či používanie základných gramatických princípov (napríklad skloňovanie podstatných mien a časovanie slovies). Vďaka práci s knihou a príkladom z každodenného života si dieťa rozvíja a zdokonaľuje práve tieto jazykové schopnosti. Knižka je vhodná nielen pre menšie deti, ktoré sa ešte iba učia skladať dlhšie vety, ale aj pre staršie, ktoré môžu mať problém s osvojovaním si reči. Publikácia má jednoduchú formu, obsahuje krásne ilustrácie a prirodzeným spôsobom zdokonaľuje detskú reč. 
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.